Originele werken door Belgische kunstenaars van 1850 tot heden

Met onze authentieke kunst wordt uw interieur, uw uniek verhaal

  Shopping Cart

  close

  Geen producten in je winkelmand.

  Return to shop

  Met onze authentieke kunst wordt uw interieur, uw uniek verhaal

   Shopping Cart

   close

   Geen producten in je winkelmand.

   Return to shop

    Algemene voorwaarden

    Algemene voorwaarden Belgian Art Shop

     

    Inhoudsopgave

    Artikel 1 – Identiteit van de verkoper

    Artikel 2 – Toepasselijkheid

    Artikel 3 – Ons aanbod en jouw bestelling

    Artikel 4 – Herroepingsrecht

    Artikel 5 – De prijs

    Artikel 6 – Betaling

    Artikel 7 – Conformiteit en garantie

    Artikel 8 – Levering en uitvoering

    Artikel 9 – Overmacht

    Artikel 10 – Intellectuele eigendom

    Artikel 11 – Klachtenregeling en geschillen

     

    Artikel 1 – Identiteit van de verkoper

    Wij zijn:

    Belgian Art, handelend onder de namen: belgianartshop.com, belgianartshop.be, timheylen.be

    Vestigingsadres

    Belgian Art

    Zandlaan 50

    2560 NIJLEN

    Bereikbaarheid

    Online : 24 op 24 uur – 7 op 7 dagen

    Telefoonnummer: 0496/32.06.69

    E-mailadres: info@belgianartshop.com

    Ondernemingsnummer: BE 0669.752.633

    KBC : BE57 7310 4302 5535

     

    Belgian Art is een kleine onderneming en is onderworpen aan de vrijstellingsregeling van belasting.

     

    Artikel 2 – Toepasselijkheid

    Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ons als Webshop aan jou als Consument (iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebracht producten of diensten verwerft of gebruikt).

    Wij leveren in België en naar alle landen die deel uitmaken van de Europese Unie. Als je een leveringsadres in een ander land opgeeft, kunnen we je bestelling weigeren.

    Om een bestelling te kunnen plaatsen, moet je minstens 18 jaar oud zijn. Als je geen 18 bent, vragen we je om de bestelling door je ouders of wettelijke voogd te laten plaatsen. Als we merken dat en bestelling geplaatst is door een minderjarige, kunnen we deze bestelling weigeren.

    Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van onze algemene voorwaarden die steeds beschikbaar zijn via de website.

    Als je online bestelt, ben je verplicht onze algemene voorwaarden te aanvaarden.

    Als naast deze algemene voorwaarden ook bijkomende bijzondere voorwaarden van toepassing zijn, geldt bovenstaande ook voor die bijzondere voorwaarden.

     

    Artikel 3 – Ons Aanbod en jouw bestelling

    We beschrijven altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk wat we je verkopen en hoe het bestelproces zal verlopen. De beschrijving is in elk geval voldoende gedetailleerd om je een goede beoordeling te laten maken. Als we gebruik maken van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden goederen. Vergissen is echter menselijk en als we ons overduidelijk vergist hebben, zijn we niet verplicht om je alsnog te leveren.

    Je bestelling is compleet en de overeenkomst tussen ons is definitief zodra we je bestelling bevestigen per mail en zodra we je betaling ontvangen hebben.

    We aanvaarden betalingen met Paypal, per bankoverschrijving en in contanten bij afhaling. Andere vormen van betaling worden niet aanvaardt. Goederen worden nooit overhandigd als ze niet betaald zijn.

    Om een product aan te kopen, voeg je het product toe aan je winkelmandje. Nadien geef je je contactgegevens en facturatiegegevens in. Vervolgens kies je je wijze van levering: bezorging op je gekozen adres of afhalen op ons vestigingsadres. De keuze van de transporteur ligt steeds bij ons, tenzij we onderling anders overeenkomen.

     

    Artikel 4 – Herroepingsrecht

    Als je goederen bij ons koopt, heb je gedurende 14 dagen vanaf de levering het recht om te beslissen dat je de goederen niet wil houden. Je kan je bestelling dan zonder betaling van een boete terugsturen.

    Je kan ons op de hoogte brengen van een retourzending via ons contactformulier: https://www.belgianartshop.com/contact/ of per email: info@belgianartshop.com

    Binnen de 14 dagen nadat we je bestelling teruggekregen hebben of wij een bewijs van ‘retour’-verzending hebben ontvangen, betalen we je de volledige aankoopprijs ervan terug. Dit gebeurt met hezelfde betaalmiddel waarmee jij betaald hebt.

    Tijdens de eerste 14 dagen na de levering verwachten we dat je zorgvuldig omgaat met de bestelling. Als je de goederen terugstuurt, moeten deze in dezelfde staat zijn waarin je ze ontving. De verpakking dient adequaat te zijn. Eventuele schade aan het goed, die door jou of door jouw transporteur werd veroorzaakt, mogen wij in mindering brengen bij de terugbetaling.

    Voor electronische downloads zoals een ebook kunt u het herroepingsrecht niet uitoefenen.

     

    Artikel 5 – De prijs

    Belgian Art is als kleine onderneming onderworpen aan de vrijstellingsregeling van BTW. Dit betekent dat onze prijzen vrij van BTW zijn.

     

    Artikel 6 – Betaling

    Wij kunnen bij online bestellingen enkel betaling door middel van Paypal, per bankoverschrijving en in contanten bij afhaling aanvaarden.

     

    Artikel 7 – Conformiteit en garantie

    Wij garanderen dat onze goederen conform zijn aan je bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die je ervan mag hebben rekening houdende met de specificaties van het product. Wij garanderen je natuurlijk ook dat onze goederen voldoen aan alle op het ogenblik van je bestelling bestaande wetten.

    Bovendien garanderen wij wat betreft het leveren van de goederen de wettelijke minimumgarantietermijn van twee jaar indien het goed niet authentiek blijkt te zijn. Uiteraard zien wij er zeer streng op toe dat alle goederen correct worden beschreven, zodat er geen twijfel kan bestaan aan de mate van authenticiteit.

     

    Artikel 8 – Levering en uitvoering

    Alle goederen worden geleverd op het door jou bij je bestelling aangegeven adres. Downloads worden geleverd op het door u aangegeven email adres.

    We zullen de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen.

    We zullen geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed maar uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd,, verwittigen wij je altijd voor het verstrijken van de voorziene leveringstermijn. Als wij dat niet doen, kan je kosteloos afzien van je bestelling. In dat geval betalen wij je uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding terug.

    Onze verzendingen gebeuren tot het moment van bezorging aan jou of een door jou aangewezen vertegenwoordiger steeds op ons risico. Je hoeft je dus geen zorgen te maken om goederen die verloren gaan in de post. Als je ons echter goederen terugzendt binnen de 14 dagen na aankoop omdat je ze liever niet wil houden, ben jij verantwoordelijk voor het transport.

    Indien de door ons geleverde goederen tijdens het transport werden beschadigd, niet overeenstemmen met de artikelen die op de leveringsbon vermeld staan of niet overeenkomen met de artikelen die je had besteld, moet je dit zo snel mogelijk melden en de artikelen naar ons terugsturen binnen de 14 kalenderdagen na je melding.

    We kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur die de onderneming heeft aangesteld. Onze aansprakelijkheid blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan wordt aangetoond dat ze niet door de klant werden ontvangen.

     

    Artikel 9 – Overmacht

    In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.

    Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden.

     

    Artikel 10 – Intellectuele eigendom

    Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.

    Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo mag je bijvoorbeeld tekeningen, foto’s namen, teksten, logo’s kleurencombinatie, etc … niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

     

    Artikel 11 – Klachtenregeling en geschillen

    We hopen natuurlijk steeds dat al onze klanten 100% tevreden zijn. Als je toch klachten zou hebben over onze diensten, kan je ons contacteren via info@belgianartshop.be, telefoonnummer 0496/32.06.69, of per brief gericht aan: Tim Heylen, Belgian Art, Zandlaan 50, 2560 Nijlen. We doen er alles aan om je klacht binnen de 3 werkdagen te behandelen.

    Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij geschillen zijn enkel de bevoegde Belgische rechtbanken bevoegd. Indien om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van huidige algemene voorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar Boek VI van het Belgisch Wetboek Economisch Recht.